Førstehjælp

Hvad siger loven?

Fra 1. oktober 2006 skal alle, der erhverver kørekort for første gang gennemgå et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus som et led i undervisningen på køreskolen. Eleverne skal forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådan førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis. Kurset i førstehjælp skal være gennemført højest et år inden, du påbegynder din køreuddannelse.

Hvorfor et førstehjælpskursus

Udover at det er lovbestemt giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden.

TRAFIKSKOLEN henviser til førstehjælpskurser i samarbejde med FSFI.
Du får således mulighed for at booke dit førstehjælpskursus i god tid i forbindelse med din Køreuddannelse.

God fornøjelse med din førstehjælpsuddannelse 🙂

Obligatorisk kursus i førstehjælp

Om kurset

Kurset skal give dig viden, færdigheder og holdninger, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker.
Du får 4 timers undervisning i basal genoplivning og 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp.
Instruktøren på kurset skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Prisen ligger typisk mellem 500 og 600 kr.

Efter kurset skal du kunne:
Handle hensigtsmæssigt på et skadested, håndtere flere tilskadekomne og tage de nødvendige forholdsregler, så du ikke selv kommer til skade.
Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.
Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker.
Forebygge chok og kunne føre en beroligende samtale med de tilskadekomne.

Du kan tage kurset:
Hos en kørelærer, der er uddannet førstehjælpsinstruktør.
Hos kørelærere, der samarbejder med uddannede førstehjælpsinstruktører, og som derfor udbyder kurset i forbindelse med køre- og teoriundervisningen.
Hos en organisation, der har godkendte instruktører.
Dispensation i særlige tilfælde.
Politiet kan i særlige tilfælde give dispensation, så du ikke behøver tage kurset:

Hvis du har et handicap

Hvis du inden for et år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus.
Hvis du kan dokumentere, at du har tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

Hvem er vi

TRAFIKSKOLEN er en køreskole som giver dig seriøs undervisning hvor du både lærer arbejdet med - og fornøjelsen ved at køre bil uanset hvilket niveau du befinder dig på.
Vi anerkender dit ståsted og møder dig på dine betingelser.
I vores teorilokale deltager du i et levende undervisningsmiljø med aktivitets skabende og praktisk orienteret undervisning.
Vi bestræber os på at være "på" og lære fra os.
Vi skaber derfor de bedste betingelser for dig og din læring. Som elev i TRAFIKSKOLEN bliver du "omfavnet"  i et fælleskab af tryg og effektiv undervisning.