Førstehjælp

Hvad siger loven?

Fra 1. oktober 2006 skal alle, der erhverver kørekort for første gang gennemgå et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus som et led i undervisningen på køreskolen. Eleverne skal forud for indgivelse af ansøgning om kørekort, kunne dokumentere, at de har gennemgået et sådan førstehjælpskursus. Dokumentation vedlægges i form af gyldigt førstehjælpsbevis. Kurset i førstehjælp skal være gennemført højest et år inden, du påbegynder din køreuddannelse.

Hvorfor et førstehjælpskursus

Udover at det er lovbestemt giver din deltagelse på et førstehjælpskursus dig mulighed for at hjælpe andre, som kommer til skade i trafikken, i hjemmet, på arbejdspladsen og i fritiden.

TRAFIKSKOLEN henviser til førstehjælpskurser i samarbejde med FSFI.
Du får således mulighed for at booke dit førstehjælpskursus i god tid i forbindelse med din Køreuddannelse.

God fornøjelse med din førstehjælpsuddannelse 🙂

Obligatorisk kursus i førstehjælp

Om kurset

Kurset skal give dig viden, færdigheder og holdninger, så du kan yde førstehjælp ved trafikulykker.
Du får 4 timers undervisning i basal genoplivning og 4 timers undervisning i færdselsrelateret førstehjælp.
Instruktøren på kurset skal være godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.
Prisen ligger typisk mellem 500 og 600 kr.

Efter kurset skal du kunne:
Handle hensigtsmæssigt på et skadested, håndtere flere tilskadekomne og tage de nødvendige forholdsregler, så du ikke selv kommer til skade.
Yde basal genoplivning til en person uden vejrtrækning og livstegn.
Yde førstehjælp til de typiske skader i forbindelse med trafikulykker.
Forebygge chok og kunne føre en beroligende samtale med de tilskadekomne.

Du kan tage kurset:
Hos en kørelærer, der er uddannet førstehjælpsinstruktør.
Hos kørelærere, der samarbejder med uddannede førstehjælpsinstruktører, og som derfor udbyder kurset i forbindelse med køre- og teoriundervisningen.
Hos en organisation, der har godkendte instruktører.
Dispensation i særlige tilfælde.
Politiet kan i særlige tilfælde give dispensation, så du ikke behøver tage kurset:

Hvis du har et handicap

Hvis du inden for et år har gennemgået et tilsvarende førstehjælpskursus.
Hvis du kan dokumentere, at du har tilstrækkelige færdigheder og viden om førstehjælp.

Hvem er vi

TRAFIKSKOLEN er en køreskole som giver dig seriøs og holdningspræget undervisning. Holdninger er de værdier der skal være med i din køreundervisning. De er redskaberne der gør dig i stand til at føre dig selv i trafikken.

 

UNDERVISNINGEN

Køreundervisning bygger på flere forskellige principper som når de bruges rigtigt giver succes og gode oplevelser for dig som elev.

Mange års erfaring med køreelever gør at vi står inde for at anvende det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt.

"At lære at køre bil er ikke Raketvidenskab" Det har du sikkert hørt om før. Giv os bare lidt af din motivation at arbejde med, og du vil opleve tingene ske. Det er som en leg.

God undervisning er kendetegnet ved at den opleves som en  forvandling.

 

Vi lærer dig hvordan du udvikler dine evner og leder dig undervejs frem til din egen kørestil. Forvandlingen sker umærkeligt men gradvist. Nu er det dig der behersker bilen og den bliver det redskab du ønsker dig at bruge allermest.

Resultatet af succesoplevelsen er selvfølgelig Kørekortet. Kortet er et bevis på at du behersker Bilen, kan "læse" Trafikken og anvende de rette holdninger.

 

ELEV PÅ SKOLEN

I TRAFIKSKOLEN går køretimerne hånd i hånd med fornøjelsen ved at køre bil.

Føler du dig udfordret ved at tage kørekort skal det ikke holde dig tilbage. Vi giver os god tid til dig uanset hvilket niveau du måtte befinde sig på.

Vi anerkender dit ståsted og møder dig på dine betingelser. Din tryghed er fundamentet i vores undervisning.

I vore teorilokale deltager du i et levende og legende undervisningsmiljø med aktiviteter der passer ind i en praktisk orienteret undervisning. Vi bestræber os på at være "på" og lære fra os.

I TRAFIKSKOLEN  sørger vi for de bedste betingelser for effektiv undervisning i en tryg ramme. Vi har altid et smil på læben. Her kommer du til at føle dig godt tilpas.