Generhverv

Ubetinget frakendelse

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus
Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Pris for generhvervelse samt kørselsforbud

Ring og hør for aktuel pris på tlf: +45 40969488

Betinget frakendelse

Har du fået en betinget frakendelse, skal du ikke aflevere dit kørekort til politiet. Du beholder det hvis du indenfor en fastsat frist består en kontrollerende køreprøve. Skyldes den betingede frakendelse spirituskørsel, (tidligere promillekørsel efter de gældende regler fra før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus
Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Kørselsforbud

Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Det gælder:

  • Overskride den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
  • Overskride den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
  • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene
  • Køre spirituskørsel med over 0,5 promille
  • Køre uforsvarligt eller hensynsløst fx ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

Fra 1. september 2005 får du også kørselsforbud, hvis du får 2 klip inden for de første 3 år, du har kørekort.

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du selvfølgelig risikere en strengere straf.

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik.
 

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

• Trafikadfærd
• Grundregler for bilkørsel
• Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus:

Ved kørselsforbud for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

Hvem er vi

TRAFIKSKOLEN er en køreskole som giver dig seriøs undervisning.
Det omfatter også at de rette holdninger tilføres undervejs.
Her kan du trække på vores omfattende erfaring med at drive køreskole.
Vi tilbyder et levende undervisningsmiljø, hvor du som elev mere er deltager end modtager.
Læring finder bedst sted under de rette betingelser og det er netop hvad vi tilstræber at gøre.
Som elev omfavner vi dig så at sige i et positivt læringsmiljø.
Her får alle elever mulighed for at få opfyldt deres ønske.
For dig der vil køre herfra med beviset på at du er kvalificeret til at kunne færdes sikkert men endnu urutineret i trafikken. Eller for dig der sigter på at nå længere endnu....  og måske går efter at opnå en kunnen på niveau med en semiprofessionel chauffør.
Vejen dertil går via undervisning med struktur og nærvær. Teori og praktik leveres med en frisk tilgang til stoffet. Trygt og effektivt