Generhverv

Ubetinget frakendelse

Har du fået en ubetinget frakendelse, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes den ubetingede frakendelse spirituskørsel, (herunder promillekørsel efter de tidligere gældende regler før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus
Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Pris for generhvervelse samt kørselsforbud

Ring og hør for aktuel pris på tlf: +45 40969488

Betinget frakendelse

Har du fået en betinget frakendelse, skal du ikke aflevere dit kørekort til politiet. Du beholder det hvis du indenfor en fastsat frist består en kontrollerende køreprøve. Skyldes den betingede frakendelse spirituskørsel, (tidligere promillekørsel efter de gældende regler fra før 1. september 2005), skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik, inden du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Bemærk, at der normalt ikke kræves lægeattest.

Kontrollerende prøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer, inden du skal aflægge prøven.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus
Ved generhvervelse for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan tidligst begynde kurset 3 måneder før din frakendelse udløber.

Kørselsforbud

Du får kørselsforbud, hvis du laver grove trafikforseelser inden for de første tre år, efter du har taget dit første kørekort. Det gælder:

  • Overskride den tilladte hastighed med over 60 % i personbil, varebil mv.
  • Overskride den tilladte hastighed med over 40 % i lastbil, bus, personbil med trailer mv.
  • Køre 160 km/t eller mere på motorvejene
  • Køre spirituskørsel med over 0,5 promille
  • Køre uforsvarligt eller hensynsløst fx ved at overhale hasarderet, ikke overholde vigepligt eller chikanere andre trafikanter.

Fra 1. september 2005 får du også kørselsforbud, hvis du får 2 klip inden for de første 3 år, du har kørekort.

Hvis du laver endnu grovere overtrædelser, eller der er skærpende omstændigheder ved din forseelse, kan du selvfølgelig risikere en strengere straf.

Har du fået et kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få kørekortet igen, når du har gennemgået særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbudet spirituskørsel, skal du tillige gennemgå et kursus i Alkohol, Narko og Trafik.
 

Særlig køreundervisning

Har du fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat på følgende udvalgte dele af den undervisningsplan, man anvender op til en almindelig køreprøve:

• Trafikadfærd
• Grundregler for bilkørsel
• Manøvrer på vej

Undervisningen skal mindst omfatte 8 lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst 8 lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over 8 undervisningsdage.

Kursus i Alkohol, Narko og Trafik – ANT-kursus:

Ved kørselsforbud for spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus). Kurset er obligatorisk og du kan umiddelbart begynde på første ledige kursus.

Hvem er vi

TRAFIKSKOLEN er en køreskole som giver dig seriøs og holdningspræget undervisning. Holdninger er de værdier der skal være med i din køreundervisning. De er redskaberne der gør dig i stand til at føre dig selv i trafikken.

 

UNDERVISNINGEN

Køreundervisning bygger på flere forskellige principper som når de bruges rigtigt giver succes og gode oplevelser for dig som elev.

Mange års erfaring med køreelever gør at vi står inde for at anvende det rigtige værktøj på det rigtige tidspunkt.

"At lære at køre bil er ikke Raketvidenskab" Det har du sikkert hørt om før. Giv os bare lidt af din motivation at arbejde med, og du vil opleve tingene ske. Det er som en leg.

God undervisning er kendetegnet ved at den opleves som en  forvandling.

 

Vi lærer dig hvordan du udvikler dine evner og leder dig undervejs frem til din egen kørestil. Forvandlingen sker umærkeligt men gradvist. Nu er det dig der behersker bilen og den bliver det redskab du ønsker dig at bruge allermest.

Resultatet af succesoplevelsen er selvfølgelig Kørekortet. Kortet er et bevis på at du behersker Bilen, kan "læse" Trafikken og anvende de rette holdninger.

 

ELEV PÅ SKOLEN

I TRAFIKSKOLEN går køretimerne hånd i hånd med fornøjelsen ved at køre bil.

Føler du dig udfordret ved at tage kørekort skal det ikke holde dig tilbage. Vi giver os god tid til dig uanset hvilket niveau du måtte befinde sig på.

Vi anerkender dit ståsted og møder dig på dine betingelser. Din tryghed er fundamentet i vores undervisning.

I vore teorilokale deltager du i et levende og legende undervisningsmiljø med aktiviteter der passer ind i en praktisk orienteret undervisning. Vi bestræber os på at være "på" og lære fra os.

I TRAFIKSKOLEN  sørger vi for de bedste betingelser for effektiv undervisning i en tryg ramme. Vi har altid et smil på læben. Her kommer du til at føle dig godt tilpas.